ترجمه
حذف

Myers-Briggs type indicator

نشانگر نوع مایرز-بریگز

noun

اسم

UK : Uk spell not find

US : US spell not find

google image of Myers-Briggs type indicator

Myers-Briggs type indicator image / تصویر
Myers-Briggs type indicator image / تصویر
Myers-Briggs type indicator image / تصویر
Myers-Briggs type indicator image / تصویر
Myers-Briggs type indicator image / تصویر

Description of Myers-Briggs type indicator

  • MBTI

  • MBTI

SENTENCE of Myers-Briggs type indicator

  • opposite of

  • synonyms of

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی