ترجمه
حذف

necessarily

لزوما

adverb

قید

UK : ˈnes.ə.ser.ɪl.i

US : ˈnes.ə.ser.ɪl.i

google image of necessarily

necessarily image / تصویر
necessarily image / تصویر
necessarily image / تصویر
necessarily image / تصویر
necessarily image / تصویر

Description of necessarily

 • used in negatives to mean in every case or therefore.

 • در موارد منفی به معنای در هر مورد یا بنابراین استفاده می شود.

 • (esp. in negatives) in all cases; as an expected result.

 • (به ویژه در موارد منفی) در همه موارد; به عنوان یک نتیجه مورد انتظار

SENTENCE of necessarily

 • opposite of

 • unnecessarily

 • غیر ضروری

 • possibly

 • احتمالا

 • doubtfully

 • با شک

 • questionably

 • سوال برانگیز

 • uncertainly

 • به طور نامطمئن

 • dubiously

 • به طرز مشکوکی

 • ambiguously

 • به طور مبهم

 • unclearly

 • نامشخص

 • unresolvedly

 • حل نشده

 • unsurely

 • نامطمئن

 • unsettledly

 • بی قرار

 • undecidedly

 • بلاتکلیف

 • vaguely

 • به طور مبهم

 • indefinitely

 • به طور نامحدود

 • unforeseeably

 • غیر قابل پیش بینی

 • synonyms of

 • by necessity

 • بر حسب ضرورت

 • as a necessity

 • به عنوان یک ضرورت

 • exigently

 • به طور ضروری

 • critically

 • انتقادی

 • crucially

 • بسیار مهم است

 • imperatively

 • به طور ضروری

 • pressingly

 • با فشار

 • cardinally

 • کاردینال

 • essentially

 • اساسا

 • fundamentally

 • اساسا

 • significantly

 • به طور قابل ملاحظه

 • vitally

 • حیاتی

 • urgently

 • فوری

 • requisitely

 • الزاما

 • indispensably

 • به طور ضروری

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی