ترجمه
حذف

night

شب

noun

اسم

UK : naɪt

US : naɪt

google image of night

night image / تصویر
night image / تصویر
night image / تصویر
night image / تصویر
night image / تصویر

Description of night

SENTENCE of night

 • opposite of

 • daytime

 • روز

 • day

 • روز

 • daylight

 • نور روز

 • light

 • سبک

 • lightness

 • سبکی

 • brightness

 • روشنایی

 • glare

 • تابش خیره کننده

 • glow

 • درخشش

 • daylight hours

 • ساعات روشنایی روز

 • waking hours

 • ساعت های بیداری

 • hours of daylight

 • ساعات روشنایی روز

 • hours of light

 • ساعت نور

 • hours of sunlight

 • ساعت ها نور خورشید

 • afternoon

 • بعد از ظهر

 • morning

 • صبح

 • synonyms of

 • nighttime

 • شب

 • dusk

 • غروب

 • midnight

 • نیمه شب

 • nighttide

 • شب

 • bedtime

 • زمان خواب

 • evening

 • عصر

 • nightfall

 • شب

 • night-time

 • شبانه

 • after dark

 • بعد از تاریکی

 • after hours

 • پس از ساعت ها

 • before dawn

 • قبل از سحر

 • dark hours

 • ساعات تاریک

 • early hours

 • ساعات اولیه

 • small hours

 • ساعت های کوچک

 • witching hour

 • ساعت مسحور کننده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی