ترجمه
حذف

operator

اپراتور

noun

اسم

UK : ˈɒp.ər.eɪ.tər

US : ˈɑː.pə.reɪ.t̬ɚ

google image of operator

operator image / تصویر
operator image / تصویر
operator image / تصویر
operator image / تصویر
operator image / تصویر

Description of operator

SENTENCE of operator

 • opposite of

 • employee

 • کارمند

 • worker

 • کارگر

 • workwoman

 • زن کارگر

 • labourerUK

 • کارگر انگلستان

 • laborerUS

 • کارگر ایالات متحده

 • workhand

 • دست کار

 • hand

 • دست

 • employer

 • کارفرما

 • gaffer

 • جفر

 • check

 • بررسی

 • hindrance

 • مانع

 • master

 • استاد

 • obstruction

 • انسداد

 • unemployed

 • بیکار

 • dupe

 • فریب دادن

 • synonyms of

 • driver

 • راننده

 • mechanic

 • مکانیک

 • operative

 • عامل

 • worker

 • کارگر

 • machinist

 • ماشین کار

 • engineer

 • مهندس

 • hand

 • دست

 • conductor

 • رهبر ارکستر

 • handler

 • کنترل کننده

 • technician

 • تکنسین

 • operant

 • عامل

 • machine minder

 • حافظ ماشین

 • skilled employee

 • کارمند ماهر

 • artisan

 • صنعتگر

 • craftsman

 • صنعتگر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی