ترجمه
حذف

ought

باید

modal verb

فعل معین شرطی

UK : ɔt

US : US-spell not find

google image of ought

ought image / تصویر
ought image / تصویر
ought image / تصویر
ought image / تصویر
ought image / تصویر

Description of ought

SENTENCE of ought

 • opposite of

 • paid

 • پرداخت شده

 • payed

 • پرداخت کرد

 • resolved

 • حل شد

 • settled

 • مستقر شده

 • settled up

 • مستقر شد

 • quit

 • ترک کردن

 • cleared

 • پاک شد

 • met

 • ملاقات کرد

 • footed

 • پا

 • balanced

 • متعادل

 • recompensed

 • جبران کرد

 • satisfied

 • راضی

 • squared

 • مربع

 • discharged

 • مرخص شد

 • stood

 • ایستاد

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی