ترجمه
حذف

our

ما

determiner

تعیین کننده

UK : aʊər

US : ɑːr

google image of our

our image / تصویر
our image / تصویر
our image / تصویر
our image / تصویر
our image / تصویر

Description of our

SENTENCE of our

  • synonyms of

  • belonging to us

  • متعلق به ما

  • wor

  • wor

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی