ترجمه
حذف

penalty

پنالتی

noun

اسم

UK : ˈpen.əl.ti

US : ˈpen.əl.ti

google image of penalty

penalty image / تصویر
penalty image / تصویر
penalty image / تصویر
penalty image / تصویر
penalty image / تصویر

Description of penalty

SENTENCE of penalty

 • opposite of

 • reward

 • جایزه

 • award

 • جایزه

 • benefit

 • سود

 • forgiveness

 • بخشش

 • gain

 • کسب کردن

 • pardon

 • عفو

 • sympathy

 • ابراز همدردی

 • praise

 • ستایش

 • victory

 • پیروزی

 • win

 • پیروزی

 • bounty

 • فضل

 • prize

 • جایزه

 • payoff

 • بازده

 • comeuppance

 • آمدن

 • return

 • برگشت

 • synonyms of

 • fine

 • خوب

 • forfeit

 • از دست دادن

 • mulct

 • کپک زدن

 • punishment

 • مجازات

 • retribution

 • قصاص

 • forfeiture

 • مصادره شدن

 • damages

 • خسارت

 • handicap

 • معلول

 • penance

 • توبه

 • price

 • قیمت

 • sanction

 • تحریم

 • sentence

 • جمله

 • amends

 • اصلاح می کند

 • amercement

 • تقویت

 • consequence

 • نتیجه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی