ترجمه
حذف

pepper

فلفل

noun

اسم

UK : ˈpep.ər

US : ˈpep.ɚ

google image of pepper

pepper image / تصویر
pepper image / تصویر
pepper image / تصویر
pepper image / تصویر
pepper image / تصویر

Description of pepper

SENTENCE of pepper

 • opposite of

 • collect

 • جمع آوری کنید

 • gather

 • جمع آوری

 • hold

 • نگه دارید

 • keep

 • نگاه داشتن

 • accumulate

 • انباشتن

 • cluster

 • خوشه

 • assemble

 • جمع آوری کنید

 • concentrate

 • تمرکز

 • ingather

 • جمع کردن

 • congregate

 • جمع شدن

 • marry

 • ازدواج کن

 • garner

 • گردآوری

 • appear

 • به نظر می رسد

 • hide

 • پنهان شدن

 • arrange

 • ترتیب دادن

 • synonyms of

 • spice

 • ادویه

 • seasoning

 • چاشنی

 • flavorUS

 • طعم ایالات متحده

 • flavourUK

 • طعم انگلستان

 • relish

 • لذت بردن

 • dressing

 • تزئین

 • sauce

 • سس

 • gravy

 • سس

 • salt

 • نمک

 • condiment

 • چاشنی

 • flavouringUK

 • طعم دهنده انگلستان

 • flavoringUS

 • طعم دهنده ایالات متحده

 • herbs

 • گیاهان

 • spices

 • ادویه ها

 • salt and pepper

 • نمک و فلفل

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی