ترجمه
حذف

pilot

خلبان

noun

اسم

UK : ˈpaɪ.lət

US : ˈpaɪ.lət

google image of pilot

pilot image / تصویر
pilot image / تصویر
pilot image / تصویر
pilot image / تصویر
pilot image / تصویر

Description of pilot

SENTENCE of pilot

 • synonyms of

 • airman

 • خلبان

 • flyer

 • بروشور

 • aviator

 • هوانورد

 • aeronaut

 • هوانورد

 • airwoman

 • زن هوایی

 • birdman

 • مرد پرنده

 • captain

 • کاپیتان

 • aircrew

 • خدمه هواپیما

 • commander

 • فرمانده

 • co-pilot

 • کمک خلبان

 • flier

 • آگهی روی کاغذ کوچک

 • skipper

 • کاپیتان

 • wingman

 • بال مرد

 • ace

 • آس

 • aerialist

 • هوایی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی