pin

base info - اطلاعات اولیه

pin - سنجاق

noun - اسم

/pɪn/

UK :

/pɪn/

US :

family - خانواده
google image
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [pin] در گوگل
description - توضیح
example - مثال
 • Use pins to keep the patch in place while you sew it on.


  هنگام دوخت وصله، از سنجاق استفاده کنید تا پچ را در جای خود نگه دارید.

 • a diamond pin


  یک سنجاق الماس

 • He supports the group and wears its pin on his lapel.


  او از گروه حمایت می کند و سنجاق آن را روی یقه اش می بندد.

 • an American flag lapel pin


  سنجاق برگردان پرچم آمریکا

 • The pin in her spine will have to be changed as she grows.


  سنجاق ستون فقرات او باید با رشد او تغییر کند.

 • a 2-pin plug


  یک فیش 2 پین

 • The ball stopped five feet short of the pin.


  توپ در فاصله پنج فوتی از سنجاق ایستاد.

 • He’s not as quick on his pins as he used to be.


  او به اندازه قبل سریع در پین های خود نیست.

 • I've been on pins and needles all week waiting for the results.


  من تمام هفته در انتظار نتیجه بودم.

 • I'd kill him for two pins.


  من او را به خاطر دو پین می کشم.

 • For two pins I’d tell her what I really think of her.


  برای دو پین به او می گویم که واقعاً در مورد او چه فکر می کنم.

 • The audience was so quiet you could have heard a pin drop.


  تماشاچیان آنقدر ساکت بودند که می توانستید صدای ریزش سنجاق را بشنوید.

 • I'll keep the trouser patch in place with pins while I sew it on.


  وصله شلوار را تا زمانی که آن را می دوزیم با سنجاق در جای خود نگه می دارم.

 • If you pull the pin out of a hand-grenade, it'll explode.


  اگر سنجاق را از یک نارنجک بیرون بیاورید، منفجر می شود.

 • a two-pin/three-pin electrical plug


  دوشاخه برق دو پین/سه پین

 • Doctors inserted a metal pin in his leg to hold the bones together.


  پزشکان یک سنجاق فلزی را در پای او فرو کردند تا استخوان‌ها را در کنار هم نگه دارد.

 • a hat/tie pin


  یک سنجاق کلاه/کراوات

 • You can organize pins into different topics.


  می توانید پین ها را در موضوعات مختلف سازماندهی کنید.

 • Most pins link back to the original website they appeared on.


  بیشتر پین ها به وب سایت اصلی که در آن ظاهر شده اند پیوند می دهند.

 • Grandpa's very old now and he's very shaky on his pins.


  پدربزرگ الان خیلی پیر شده است و به شدت می لرزد.

 • That nasty pin stopped me from moving my knight.


  آن سنجاق بد من را از حرکت دادن شوالیه ام باز داشت.

 • A large picture of the president was pinned to/(up) on the office wall.


  تصویر بزرگی از رئیس جمهور به/(بالا) روی دیوار دفتر چسبانده شده بود.

 • She had pinned up her beautiful long hair.


  موهای بلند زیبایش را با سنجاق کرده بود.

 • You can see who has pinned images from your blog.


  می توانید ببینید چه کسی تصاویر وبلاگ شما را پین کرده است.

 • She showed me how to pin a website to the taskbar.


  او به من نشان داد که چگونه یک وب سایت را به نوار وظیفه پین ​​کنم.

 • The pinned tweet stays at the top of your profile page so it’s the first thing people read when they access that page.


  توییت پین شده در بالای صفحه نمایه شما باقی می ماند، بنابراین اولین چیزی است که مردم هنگام دسترسی به آن صفحه می خوانند.

 • She was pinned (down) under a pile of rubble.


  او زیر انبوهی از آوار گیر کرده بود.

 • A guy leaped out at me and pinned me (up) against the wall.


  مردی به سمت من پرید و مرا به دیوار چسباند.

 • Mary put a pin in her hair to hold her hat on.


  مریم یک سنجاق به موهایش انداخت تا کلاهش را نگه دارد.

 • She wore a beautiful gold pin on her coat.


  او یک سنجاق طلایی زیبا روی کتش زده بود.

 • After the earthquake there were several people pinned in the wreckage.


  پس از وقوع زلزله چندین نفر در لاشه هواپیما گیر کرده بودند.

synonyms - مترادف
 • spike


  سنبله

 • nail


  ناخن - میخ

 • tack


  چسب

 • brad


  براد

 • staple


  اصلی

 • fastener


  بست

 • needle


  سوزن

 • skewer


  سیخ

 • safety pin


  سنجاق قفلی

 • rivet


  پرچ

 • clip


  کلیپ

 • stud


  گل میخ

 • screw


  پیچ

 • tintack


  رنگ آمیزی

 • peg


  گیره

 • tin tack


  چسب قلع


 • رئیس

 • brace


  بند شلوار

 • knob


  دستگیره


 • دکمه

 • hobnail


  هوبنیل

 • sprig


  شاخه

 • sparable


  قابل جدا شدن

 • press-stud


  میخ پرس

 • panel pin


  پین پانل

 • thumbtack


  کت انگشت

 • clout nail


  ناخن نفوذی


 • نقطه

 • pushpin


  پین فشاری

 • drawing pin


  پونز

 • thumb tack


  چسب انگشت شست

antonyms - متضاد
 • detach


  جدا کردن

 • disjoin


  شل


 • شل کردن

 • loosen


  رهایی


 • باز کردن

 • unfasten


  unpin

 • unlatch


  رها کردن

 • unpin


  جداگانه، مجزا


 • قطع شدن


 • برداشتن

 • disconnect


  رفع مشکل


 • لغو کردن

 • unfix


  متفرق شدن

 • unhitch


  لغو پیوند

 • undo


  باز کردن زنجیر

 • disunite


  از هم گسستن

 • unlink


  متفرق کننده

 • uncouple


  باز کردن قلاب

 • unchain


  رایگان

 • disengage


  تقسیم کردن

 • untie


  باز کردن قفل

 • disjoint


  باز کردن بند

 • unyoke


 • dissever


 • unhook
 • unbind


 • unloosen


 • unlock


 • unstrap


لغت پیشنهادی

expound

لغت پیشنهادی

segregating

لغت پیشنهادی

stops