ترجمه
حذف

plane

سطح

noun

اسم

UK : pleɪn

US : pleɪn

google image of plane

plane image / تصویر
plane image / تصویر
plane image / تصویر
plane image / تصویر
plane image / تصویر

Description of plane

SENTENCE of plane

 • opposite of

 • bumpy

 • برآمده

 • coarse

 • درشت

 • lumpy

 • توده ای

 • rough

 • خشن

 • uneven

 • ناهموار. ناجور

 • unsmoothed

 • صاف نشده

 • abnormal

 • غیرطبیعی

 • broken

 • شکسته شده

 • changing

 • تغییر می کند

 • different

 • ناهمسان

 • extraordinary

 • خارق العاده

 • inconsistent

 • ناسازگار

 • irregular

 • بی رویه

 • uncommon

 • غیر معمول

 • upright

 • عمودی

 • synonyms of

 • aeroplaneUK

 • هواپیمای انگلستان

 • airplaneUS

 • هواپیمای آمریکا

 • aircraft

 • هواپیما

 • airbus

 • ایرباس

 • airliner

 • هواپیمای مسافربری

 • airship

 • کشتی هوایی

 • jet

 • جت

 • craft

 • مهارت

 • flying machine

 • ماشین پرنده

 • jumbo jet

 • جامبو جت

 • zeppelin

 • زپلین

 • kite

 • بادبادک

 • blimp

 • بال زدن

 • air ship

 • کشتی هوایی

 • passenger jet

 • جت مسافربری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی