ترجمه
حذف

pound

پوند

noun

اسم

UK : paʊnd

US : paʊnd

google image of pound

pound image / تصویر
pound image / تصویر
pound image / تصویر
pound image / تصویر
pound image / تصویر

Description of pound

SENTENCE of pound

 • opposite of

 • fail

 • مردود شدن

 • lose

 • از دست دادن

 • be still

 • آرام باش

 • give up

 • دست برداشتن از

 • surrender

 • تسلیم شدن

 • pat

 • ضربه زدن

 • tap

 • ضربه زدن

 • discourage

 • دلسرد کردن

 • halt

 • مکث

 • stop

 • متوقف کردن

 • dissuade

 • منصرف کردن

 • start

 • شروع کنید

 • retreat

 • عقب نشینی

 • yield

 • بازده

 • check

 • بررسی

 • synonyms of

 • quid

 • کود

 • nicker

 • کوچکتر

 • oncer

 • یک بار

 • smacker

 • دودکن

 • oner

 • یکی

 • smackeroo

 • اسماکرو

 • sovereign

 • پادشاه

 • GBP

 • پوند

 • pound sterling

 • پوند استرلینگ

 • £

 • امکان ترجمه وجود ندارد

 • sov

 • sov

 • hash

 • هش

 • octothorpe

 • اکتوتورپ

 • sharp

 • تیز

 • #

 • امکان ترجمه وجود ندارد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی