ترجمه
حذف

principle

اصل

noun

اسم

UK : ˈprɪn.sə.pəl

US : ˈprɪn.sə.pəl

google image of principle

principle image / تصویر
principle image / تصویر
principle image / تصویر
principle image / تصویر
principle image / تصویر

Description of principle

SENTENCE of principle

 • opposite of

 • ambiguity

 • گنگ

 • effect

 • اثر

 • end

 • پایان

 • result

 • نتیجه

 • conclusion

 • نتیجه

 • ending

 • پایان دادن

 • discouragement

 • دلسردی

 • hindrance

 • مانع

 • finish

 • تمام کردن

 • ambiguity

 • گنگ

 • disbelief

 • ناباوری

 • heterodoxy

 • هترودوکسی

 • scepticismUK

 • شکاکیت انگلستان

 • skepticismUS

 • شک ایالات متحده

 • unbelief

 • بی ایمانی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی