ترجمه
حذف

protect

محافظت

verb

فعل

UK : prəˈtekt

US : prəˈtekt

google image of protect

protect image / تصویر
protect image / تصویر
protect image / تصویر
protect image / تصویر
protect image / تصویر

Description of protect

SENTENCE of protect

 • opposite of

 • aggress

 • پرخاشگری

 • attack

 • حمله کنند

 • combat

 • مبارزه کن

 • damage

 • خسارت

 • hit

 • اصابت

 • overwhelm

 • غرق کردن

 • strike

 • ضربه

 • tackle

 • برخورد با

 • ambush

 • کمین کردن

 • beat

 • ضرب و شتم

 • beset

 • گرفتار

 • charge

 • شارژ

 • harass

 • آزار دادن

 • storm

 • طوفان

 • wallop

 • ولوپ کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی