ترجمه
حذف

receive

دريافت كردن

verb

فعل

UK : rɪˈsiːv

US : rɪˈsiːv

google image of receive

receive image / تصویر
receive image / تصویر
receive image / تصویر
receive image / تصویر
receive image / تصویر

Description of receive

SENTENCE of receive

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی