ترجمه
حذف

red

قرمز

adjective

صفت

UK : red

US : red

google image of red

red image / تصویر
red image / تصویر
red image / تصویر
red image / تصویر
red image / تصویر

Description of red

SENTENCE of red

 • opposite of

 • ashen

 • خاکستر

 • ashy

 • خاکستری

 • doughy

 • خمیری

 • livid

 • پر جنب و جوش

 • lurid

 • مبهم

 • mealy

 • آرد آلود

 • pale

 • رنگ پریده

 • paled

 • رنگ پریده

 • palish

 • رنگ پریده

 • pallid

 • رنگ پریده

 • pasty

 • خمیری

 • peaked

 • اوج گرفت

 • peaky

 • اوج

 • sallow

 • گوسفند

 • sallowish

 • مزه دار

 • synonyms of

 • ruby

 • یاقوت سرخ

 • scarlet

 • قرمز مایل به قرمز

 • cardinal

 • اصلی

 • cherry

 • گیلاس

 • vermilion

 • سرخابی

 • wine

 • شراب

 • carmine

 • کارمین

 • cerise

 • cerise

 • cherry-red

 • قرمز آلبالویی

 • claret

 • کلرت

 • rose

 • گل سرخ

 • ruby-coloured

 • یاقوتی رنگ

 • ruby-red

 • قرمز یاقوتی

 • blood-red

 • قرمز خونی

 • claret-coloured

 • کلری رنگی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی