ترجمه
حذف

remove

برداشتن

verb

فعل

UK : rɪˈmuːv

US : rɪˈmuːv

google image of remove

remove image / تصویر
remove image / تصویر
remove image / تصویر
remove image / تصویر
remove image / تصویر

Description of remove

SENTENCE of remove

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی