ترجمه
حذف

reporter

خبرنگار

noun

اسم

UK : rɪˈpɔː.tər

US : rɪˈpɔːr.t̬ɚ

google image of reporter

reporter image / تصویر
reporter image / تصویر
reporter image / تصویر
reporter image / تصویر
reporter image / تصویر

Description of reporter

SENTENCE of reporter

 • opposite of

 • listener

 • شنونده

 • audience

 • حضار

 • participant

 • شرکت کننده

 • nonauthor

 • غیر نویسنده

 • reader

 • خواننده

 • ignoramus

 • نادان

 • synonyms of

 • journalist

 • روزنامه نگار

 • correspondent

 • خبرنگار

 • newsman

 • خبرساز

 • columnist

 • مقالهنویس

 • newscaster

 • گوینده خبر

 • newshound

 • نیوشاند

 • analyst

 • تحلیلگر

 • anchor

 • لنگر

 • broadcaster

 • پخش کننده

 • editor

 • ویرایشگر

 • journo

 • روزنامه

 • newspaperman

 • روزنامه نگار

 • newswoman

 • زن خبر

 • newswriter

 • خبرنویس

 • presenter

 • ارائه کننده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی