ترجمه
حذف

respond

پاسخ دادن

verb

فعل

UK : rɪˈspɒnd

US : rɪˈspɑːnd

google image of respond

respond image / تصویر
respond image / تصویر
respond image / تصویر
respond image / تصویر
respond image / تصویر

Description of respond

SENTENCE of respond

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی