ترجمه
حذف

rest

باقی مانده

verb

فعل

UK : rest

US : rest

google image of rest

rest image / تصویر
rest image / تصویر
rest image / تصویر
rest image / تصویر
rest image / تصویر

Description of rest

SENTENCE of rest

 • opposite of

 • activity

 • فعالیت

 • exertion

 • تلاش

 • laborUS

 • نیروی کار ایالات متحده

 • work

 • کار کردن

 • action

 • عمل

 • exercise

 • ورزش

 • sport

 • ورزش

 • job

 • کار

 • labourUK

 • کار انگلستان

 • movement

 • جنبش

 • toil

 • زحمت کشیدن

 • employment

 • استخدام

 • engagement

 • نامزدی

 • flexibility

 • انعطاف پذیری

 • maneuverUS

 • مانور ایالات متحده

 • synonyms of

 • relaxation

 • آرامش

 • ease

 • سهولت

 • leisure

 • اوقات فراغت

 • respite

 • مهلت دادن

 • repose

 • آرام گرفتن

 • tranquillityUK

 • آرامش انگلستان

 • downtime

 • خرابی

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • serenity

 • آرامش

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • placidity

 • آرامش

 • refreshment

 • طراوت

 • relief

 • تسکین

 • unwinding

 • باز شدن

 • calmness

 • آرامش

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی