ترجمه
حذف

rid

خلاص شدن از شر

adjective

صفت

UK : rɪd

US : rɪd

google image of rid

rid image / تصویر
rid image / تصویر
rid image / تصویر
rid image / تصویر
rid image / تصویر

Description of rid

SENTENCE of rid

 • synonyms of

 • unburden

 • باز کردن بار

 • free

 • رایگان

 • relieve

 • از بین بردن

 • divest

 • واگذار کردن

 • clear

 • روشن

 • disencumber

 • جدا کردن

 • disburden

 • تخلیه کردن

 • release

 • رهایی

 • deliver

 • ارائه

 • disembarrass

 • خجالت کشیدن

 • liberate

 • آزاد کردن

 • unload

 • تخلیه

 • strip

 • نوار

 • empty

 • خالی

 • purge

 • پاکسازی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی