ترجمه
حذف

room

اتاق

noun

اسم

UK : ruːm

US : rʊm

google image of room

room image / تصویر
room image / تصویر
room image / تصویر
room image / تصویر
room image / تصویر

Description of room

SENTENCE of room

 • opposite of

 • extreme

 • مفرط

 • limitation

 • محدودیت

 • misfortune

 • بد شانسی

 • refusal

 • امتناع

 • nonevent

 • بدون رویداد

 • constraint

 • محدودیت

 • restriction

 • محدودیت

 • limitation

 • محدودیت

 • cramp

 • گرفتگی

 • tightness

 • تنگی

 • extreme

 • مفرط

 • restraint

 • خویشتن داری - خودداری - پرهیز

 • limit

 • حد

 • narrowness

 • باریکی

 • regulation

 • مقررات

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی