ترجمه
حذف

rush

هجوم بردن

verb

فعل

UK : rʌʃ

US : rʌʃ

google image of rush

rush image / تصویر
rush image / تصویر
rush image / تصویر
rush image / تصویر
rush image / تصویر

Description of rush

SENTENCE of rush

 • opposite of

 • delay

 • تاخیر انداختن

 • retardation

 • عقب افتادگی

 • slowness

 • کندی

 • postponement

 • به تعویق انداختن

 • holdup

 • توقف

 • slowing

 • کند شدن

 • retardment

 • عقب ماندگی

 • deferment

 • به تعویق انداختن

 • deferral

 • به تعویق انداختن

 • deferring

 • به تعویق انداختن

 • hold

 • نگه دارید

 • holdback

 • عقب نشینی

 • setback

 • عقب گرد

 • adjournment

 • تعویق

 • hindrance

 • مانع

 • synonyms of

 • dash

 • خط تیره

 • charge

 • شارژ

 • scramble

 • تقلا

 • bolt

 • پیچ

 • dart

 • دارت

 • race

 • نژاد

 • run

 • اجرا کن

 • scamper

 • کلاهبردار

 • sprint

 • دوی سرعت

 • stampede

 • ازدحام

 • surge

 • موج

 • bound

 • مقید شده است

 • break

 • زنگ تفريح

 • haste

 • عجله

 • leap

 • جهش

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی