word - لغت

saint || قدیس

part of speech - بخش گفتار

noun || اسم

spell - تلفظ

/seɪnt/

UK :

/seɪnt/

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [saint] در گوگل

description - توضیح

 • someone who is given the title ‘saint’ by the Christian Church after they have died, because they have been very good or holy


  کسی که کلیسای مسیحی پس از مرگ به او لقب «قدیس» داده است، زیرا بسیار خوب یا مقدس بوده است.


 • کسی که فوق العاده خوب، مهربان یا صبور است

 • (the title given to) a person who has received an official honour from the Christian, especially the Roman Catholic, Church for having lived in a good and holy way. The names of saints are sometimes used to name places and buildings


  (لقبی که به) شخصی که از کلیسای مسیحی، به ویژه کاتولیک رومی، به دلیل زندگی خوب و مقدس، افتخار رسمی دریافت کرده است. نام قدیسان گاهی برای نامگذاری اماکن و بناها به کار می رود


 • یک انسان بسیار خوب و مهربان

 • a holy person esp. one who has been officially honored with this title by a Christian church


  یک شخص مقدس، به ویژه کسی که به طور رسمی توسط یک کلیسای مسیحی به این عنوان مفتخر شده است


 • قدیس نیز فردی خوب، مهربان و صبور است

 • The tall narrow windows each had a saint in stained glass.


  پنجره های بلند و باریک هر کدام یک قدیس در شیشه های رنگی داشتند.

 • Thanks so much for doing that. You're a saint.


  خیلی ممنون برای انجام این کار تو یک قدیس هستی

 • Your mother's a saint. She's done so much to help us.


  مادرت قدیس است او خیلی برای کمک به ما انجام داده است.

 • Ordination doesn't make you a saint.


  انتصاب شما را قدیس نمی کند.

 • I always thought she was a selfish woman but she was an absolute saint compared to Abigail.


  من همیشه فکر می کردم که او یک زن خودخواه است اما در مقایسه با ابیگیل یک قدیس مطلق بود.

 • Was I not right about the wee lass, saints preserve her!


  آیا من در مورد دختر کوچک درست نبودم، مقدسین او را حفظ می کنند!

 • Dagobert receives no entry in the dictionaries of saints and no trace of him is on public view at Stenay.


  داگوبرت هیچ مدخلی در فرهنگ لغت مقدسین دریافت نمی کند و هیچ اثری از او در استنای در معرض دید عموم نیست.

 • Members of the family coached by Nicholas, would relate stories from secular histories or the lives of saints.


  اعضای خانواده با مربیگری نیکلاس، داستان‌هایی از تاریخ‌های سکولار یا زندگی قدیسان را نقل می‌کردند.

 • The statue of the patron saint, Francis Xavier, oversees all from behind the altar.


  مجسمه قدیس حامی، فرانسیس خاویر، همه چیز را از پشت محراب نظارت می کند.

 • Among all the saints sat an unbeliever.


  در میان تمام مقدسین یک کافر نشسته بود.

example - مثال

 • St John


  سنت جان

 • St Valentine’s Day


  روز ولنتاین

 • The children were all named after saints.


  نام همه بچه ها به نام مقدسین بود.

 • She's a saint to go on living with that man.


  او یک قدیس است که به زندگی با آن مرد ادامه دهد.

 • His behaviour would try the patience of a saint.


  رفتار او صبر یک قدیس را امتحان می کرد.

 • Saint Peter


  سنت پیتر

 • St Andrew's school


  مدرسه سنت اندرو

 • Saint Paul's Cathedral


  کلیسای جامع سنت پل

 • She must be a real saint to stay with him all these years.


  او باید یک قدیس واقعی باشد تا در تمام این سال ها با او بماند.

 • He has the patience of a saint with those kids.


  او صبر یک قدیس را با آن بچه ها دارد.

 • Elizabeth Seton was the first person born in the US to be made a saint by the Roman Catholic Church.


  الیزابت ستون اولین کسی بود که در ایالات متحده به دنیا آمد که توسط کلیسای کاتولیک روم به عنوان قدیس شناخته شد.

 • His mother was a saint to everyone who knew her.


  مادرش برای همه کسانی که او را می شناختند مقدس بود.

synonyms - مترادف

 • angel


  فرشته

 • martyr


  شهید

 • pietist


  پرهیزگار


 • انسان خوب

 • glorified soul


  روح جلالی


 • موجود مقدس

 • loved one


  عزیز


 • قهرمان

antonyms - متضاد

 • fiend


  شیطان

 • archfiend


  archfiend

 • caitiff


  قائم

 • degenerate


  منحط

 • sadist


  سادیست

 • blackguard


  گارد سیاه

 • evildoer


  بدکار

 • monster


  هیولا

 • reprobate


  منتفی

 • rogue


  سرکش

 • scoundrel


  رذل

 • knave


  چاقو

 • ogre


  غول پیکر

 • savage


  وحشی

 • scapegrace


  گریز

 • demon


  دیو

 • rapscallion


  راپسکالیون

 • scamp


  اسکمپ

 • swine


  گراز

 • evil person


  شخص شرور