ترجمه
حذف

salt

نمک

noun

اسم

UK : sɒlt

US : sɑːlt

google image of salt

salt image / تصویر
salt image / تصویر
salt image / تصویر
salt image / تصویر
salt image / تصویر

Description of salt

SENTENCE of salt

 • opposite of

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • hate

 • نفرت

 • hatred

 • نفرت

 • landlubber

 • چوب کار

 • acid

 • اسید

 • captain

 • کاپیتان

 • commander

 • فرمانده

 • driver

 • راننده

 • flyer

 • بروشور

 • pilot

 • خلبان

 • cowardice

 • بزدلی

 • fear

 • ترس

 • meekness

 • نرمی

 • modesty

 • فروتنی

 • timidity

 • ترسو بودن

 • synonyms of

 • sal

 • سال

 • brine

 • آبنمک

 • alkali

 • قلیایی

 • marine salt

 • نمک دریایی

 • sea salt

 • نمک دریا

 • rock salt

 • سنگ نمک

 • sodium chloride

 • سدیم کلرید

 • table salt

 • نمک سفره

 • NaCl

 • NaCl

 • flavorUS

 • طعم ایالات متحده

 • flavourUK

 • طعم انگلستان

 • savorUS

 • savorUS

 • savourUK

 • savourUK

 • relish

 • لذت بردن

 • zest

 • شوق و شور

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی