ترجمه
حذف

scale

مقیاس

noun

اسم

UK : skeɪl

US : skeɪl

google image of scale

scale image / تصویر
scale image / تصویر
scale image / تصویر
scale image / تصویر
scale image / تصویر

Description of scale

SENTENCE of scale

 • synonyms of

 • plate

 • بشقاب

 • lamella

 • لاملا

 • lamina

 • لامینا

 • scute

 • زیبا

 • scutum

 • اسکاتوم

 • squama

 • اسکواما

 • sheet

 • ورق

 • panel

 • پانل

 • layer

 • لایه

 • pane

 • پنجره

 • slab

 • اسلب

 • coat

 • کت

 • plane

 • سطح

 • foil

 • فویل

 • slice

 • تکه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی