ترجمه
حذف

scheme

طرح

noun

اسم

UK : skiːm

US : skiːm

google image of scheme

scheme image / تصویر
scheme image / تصویر
scheme image / تصویر
scheme image / تصویر
scheme image / تصویر

Description of scheme

SENTENCE of scheme

 • opposite of

 • chaos

 • آشوب

 • disorder

 • بی نظمی

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • confusion

 • گیجی

 • disarray

 • بی نظمی

 • disarrangement

 • به هم ریختگی

 • part

 • بخش

 • cog

 • چرخ دنده

 • messiness

 • آشفتگی

 • derangement

 • آشفتگی

 • mess

 • بهم ریختگی

 • muddle

 • درهم ریختن

 • fraction

 • کسر

 • jumble

 • بهم ریختن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی