ترجمه
حذف

scholarship

بورس تحصیلی

noun

اسم

UK : ˈskɒl.ə.ʃɪp

US : ˈskɑː.lɚ.ʃɪp

google image of scholarship

scholarship image / تصویر
scholarship image / تصویر
scholarship image / تصویر
scholarship image / تصویر
scholarship image / تصویر

Description of scholarship

SENTENCE of scholarship

 • opposite of

 • ignorance

 • جهل

 • illiteracy

 • بی سوادی

 • illiterateness

 • بی سوادی

 • inability

 • عجز

 • misunderstanding

 • سوء تفاهم

 • stupidity

 • حماقت

 • unawareness

 • بی اطلاعی

 • innocence

 • بی گناهی

 • unfamiliarity

 • ناآشنایی

 • unenlightenment

 • عدم روشنگری

 • benightedness

 • شب خوابی

 • nescience

 • ضرورت

 • incomprehension

 • عدم درک

 • obliviousness

 • بی توجهی

 • cluelessness

 • بی خبری

 • synonyms of

 • learning

 • یادگیری

 • education

 • تحصیلات

 • knowledge

 • دانش

 • erudition

 • علم و دانش

 • culture

 • فرهنگ

 • wisdom

 • خرد

 • lore

 • افسانه

 • accomplishments

 • دستاوردهای

 • attainments

 • دستاوردها

 • learnedness

 • دانش

 • letters

 • نامه ها

 • literacy

 • سواد

 • book-learning

 • کتاب آموزی

 • ability

 • توانایی

 • awareness

 • اطلاع

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی