ترجمه
حذف

script

اسکریپت

noun

اسم

UK : skrɪpt

US : skrɪpt

google image of script

script image / تصویر
script image / تصویر
script image / تصویر
script image / تصویر
script image / تصویر

Description of script

SENTENCE of script

 • synonyms of

 • handwriting

 • دست خط

 • penmanship

 • قلمزنی

 • hand

 • دست

 • longhand

 • دست دراز

 • calligraphy

 • خوشنویسی

 • writing

 • نوشتن

 • letters

 • نامه ها

 • autograph

 • خودنویس

 • chirography

 • کایروگرافی

 • fist

 • مشت

 • manuscript

 • نسخه خطی

 • pen

 • خودکار

 • scrawl

 • خراشیدن

 • scribble

 • خط خطی کردن

 • characters

 • شخصیت ها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی