ترجمه
حذف

senate

سنا

noun

اسم

UK : ˈsen.ət

US : ˈsen.ət

google image of senate

senate image / تصویر
senate image / تصویر
senate image / تصویر
senate image / تصویر
senate image / تصویر

Description of senate

SENTENCE of senate

 • synonyms of

 • council

 • شورا

 • congress

 • کنگره

 • assembly

 • مونتاژ

 • legislature

 • قانونگذار

 • committee

 • کمیته

 • board

 • هیئت مدیره

 • governing body

 • هیئت حاکمه

 • ruling body

 • هیئت حاکم

 • parliament

 • مجلس

 • government

 • دولت

 • chamber

 • محفظه - اتاق

 • diet

 • رژیم غذایی

 • house

 • خانه

 • legislative assembly

 • مجلس قانونگذاری

 • legislative body

 • نهاد قانونگذاری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی