ترجمه
حذف

short

کوتاه

adjective

صفت

UK : ʃɔːt

US : ʃɔːrt

google image of short

short image / تصویر
short image / تصویر
short image / تصویر
short image / تصویر
short image / تصویر

Description of short

SENTENCE of short

 • synonyms of

 • little

 • مقدار کمی

 • small

 • کم اهمیت

 • smaller

 • کوچکتر

 • tiny

 • کوچک

 • diminutive

 • کاهنده

 • mini

 • مینی

 • petite

 • ریزه

 • miniature

 • مینیاتوری

 • minuscule

 • کوچک

 • minute

 • دقیقه

 • lilliputian

 • لیلیپوت

 • stubby

 • کلنگ

 • dumpy

 • آشغال

 • miniaturisedUK

 • انگلستان کوچک شده

 • miniaturizedUS

 • ایالات متحده کوچک شده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی