ترجمه
حذف

signal

علامت

noun

اسم

UK : ˈsɪɡ.nəl

US : ˈsɪɡ.nəl

google image of signal

signal image / تصویر
signal image / تصویر
signal image / تصویر
signal image / تصویر
signal image / تصویر

Description of signal

SENTENCE of signal

 • opposite of

 • denial

 • انکار

 • refusal

 • امتناع

 • veto

 • وتو

 • neglect

 • بی توجهی

 • heedlessness

 • بی توجهی

 • obscurity

 • ابهام

 • result

 • نتیجه

 • consequence

 • نتیجه

 • outcome

 • نتیجه

 • product

 • تولید - محصول

 • upshot

 • نتیجه

 • end product

 • محصول نهایی

 • end result

 • نتیجه نهایی

 • speech

 • سخن، گفتار

 • misinformation

 • اطلاعات غلط

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی