ترجمه
حذف

simple

ساده

adjective

صفت

UK : ˈsɪm.pəl

US : ˈsɪm.pəl

google image of simple

simple image / تصویر
simple image / تصویر
simple image / تصویر
simple image / تصویر
simple image / تصویر

Description of simple

SENTENCE of simple

 • opposite of

 • agonisingUK

 • agonisingUK

 • agonizingUS

 • عذاب آور ایالات متحده

 • arduous

 • سخت

 • backbreaking

 • کمر شکن

 • bruising

 • کبودی

 • brutal

 • وحشیانه

 • burdensome

 • سنگین

 • challenging

 • چالش برانگیز

 • crippling

 • فلج کننده

 • crushing

 • خرد کردن

 • daunting

 • دلهره آور

 • debilitating

 • ناتوان کننده

 • depleting

 • تهی شدن

 • distressing

 • ناراحت کننده

 • draining

 • تخلیه

 • synonyms of

 • easy

 • آسان

 • straightforward

 • سرراست

 • uncomplicated

 • بدون عارضه

 • uninvolved

 • غیر درگیر

 • effortless

 • بدون دردسر

 • painless

 • بدون درد

 • manageable

 • قابل مدیریت

 • undemanding

 • بی تقاضا

 • unexacting

 • غیر دقیق

 • elementary

 • ابتدایی

 • plain sailing

 • دریانوردی ساده

 • nothing

 • هیچ چیزی

 • a doddle

 • یک doddle

 • facile

 • آسان

 • unproblematic

 • بدون مشکل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی