ترجمه
حذف

sit

بنشین

verb

فعل

UK : sɪt

US : sɪt

google image of sit

sit image / تصویر
sit image / تصویر
sit image / تصویر
sit image / تصویر
sit image / تصویر

Description of sit

SENTENCE of sit

 • synonyms of

 • perch

 • نشستن

 • flop

 • فلاپ

 • flump

 • برآمدگی

 • seat

 • صندلی

 • set

 • تنظیم

 • collapse

 • سقوط - فروپاشی

 • ensconce

 • محصور کردن

 • hunker

 • هانکر

 • squat

 • چمباتمه زدن

 • instalUK

 • installUK

 • installUS

 • installUS

 • settle

 • حل کن

 • be seated

 • بنشیند

 • take a seat

 • بشین

 • plant oneself

 • خود کاشته

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی