ترجمه
حذف

so-called

باصطلاح

adjective

صفت

UK : ˌsəʊˈkɔːld

US : ˌsoʊˈkɑːld

google image of so-called

so-called image / تصویر
so-called image / تصویر
so-called image / تصویر
so-called image / تصویر
so-called image / تصویر

Description of so-called

SENTENCE of so-called

 • opposite of

 • nameless

 • بی نام

 • unnamed

 • بی نام

 • unknown

 • ناشناس

 • innominate

 • نامزد کردن

 • untitled

 • بدون عنوان

 • anonymous

 • ناشناس

 • unidentified

 • ناشناس

 • pseudonymous

 • نام مستعار

 • incognito

 • ناشناس

 • mysterious

 • اسرار امیز

 • unlabelled

 • بدون برچسب

 • faceless

 • بی چهره

 • undesignated

 • تعیین نشده

 • unacknowledged

 • تایید نشده

 • unspecified

 • نامشخص

 • synonyms of

 • counterfeit

 • تقلبی

 • artificial

 • ساختگی

 • supposed

 • فرض می شود

 • ostensible

 • ظاهری

 • professed

 • اظهار داشت

 • pretended

 • تظاهر کرد

 • purported

 • ادعا شده است

 • alleged

 • ادعا شده است

 • synthetic

 • مصنوعی

 • feigned

 • جعل شده

 • presumed

 • فرض شده است

 • reputed

 • شهرت دارد

 • nominal

 • اسمی

 • titular

 • عنوان دار

 • formal

 • رسمی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی