ترجمه
حذف

society

جامعه

noun

اسم

UK : səˈsaɪ.ə.ti

US : səˈsaɪ.ə.t̬i

google image of society

society image / تصویر
society image / تصویر
society image / تصویر
society image / تصویر
society image / تصویر

Description of society

SENTENCE of society

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی