ترجمه
حذف

soil

خاک

noun

اسم

UK : sɔɪl

US : sɔɪl

google image of soil

soil image / تصویر
soil image / تصویر
soil image / تصویر
soil image / تصویر
soil image / تصویر

Description of soil

SENTENCE of soil

 • opposite of

 • sky

 • آسمان

 • heavens

 • بهشت

 • cleanliness

 • پاکیزگی

 • morality

 • اخلاق

 • pureness

 • خلوص

 • purity

 • خلوص

 • sterility

 • عقیمی

 • possessions

 • اموال

 • assets

 • دارایی های

 • purification

 • تطهیر

 • river

 • رودخانه

 • stream

 • جریان

 • creek

 • نهر

 • waterway

 • آبراه

 • channel

 • کانال

 • synonyms of

 • earth

 • زمین

 • ground

 • زمین

 • loam

 • خاک گلدانی

 • turf

 • چمن

 • clod

 • کلوخ

 • dust

 • گرد و خاک

 • land

 • زمین

 • clay

 • خاک رس

 • topsoil

 • خاک سطحی

 • moldUS

 • moldUS

 • mouldUK

 • moldUK

 • humus

 • هوموس

 • mud

 • گل و لای

 • marl

 • مارن

 • terra firma

 • خشکی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی