ترجمه
حذف

solid

جامد

adjective

صفت

UK : ˈsɒl.ɪd

US : ˈsɑː.lɪd

google image of solid

solid image / تصویر
solid image / تصویر
solid image / تصویر
solid image / تصویر
solid image / تصویر

Description of solid

SENTENCE of solid

 • opposite of

 • liquid

 • مایع

 • aqueous

 • آبدار

 • gaseous

 • گازی

 • hydrous

 • آبدار

 • liquefied

 • مایع شده

 • liquescent

 • مایع

 • solvent

 • حلال

 • gassy

 • گازدار

 • vaporous

 • بخاردار

 • watery

 • آبکی

 • fumy

 • دود

 • liquiform

 • مایع

 • dissolvable

 • قابل حل شدن

 • tenuous

 • ضعیف

 • aeriform

 • بادی

 • synonyms of

 • firm

 • محکم

 • hard

 • سخت

 • rigid

 • سفت و سخت

 • stiff

 • سفت

 • robust

 • قدرتمند

 • stout

 • چاق و چله

 • sturdy

 • محکم

 • adamantine

 • آدامانتین

 • hardened

 • سخت شده

 • tough

 • سخت است

 • impermeable

 • غیر قابل نفوذ

 • massed

 • انبوه شده

 • unmalleable

 • غیرقابل انعطاف

 • unyielding

 • تسلیم ناپذیر

 • fixed

 • درست شد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی