ترجمه
حذف

soul

روح

noun

اسم

UK : səʊl

US : soʊl

google image of soul

soul image / تصویر
soul image / تصویر
soul image / تصویر
soul image / تصویر
soul image / تصویر

Description of soul

SENTENCE of soul

 • opposite of

 • body

 • بدن

 • anatomy

 • آناتومی

 • bones

 • استخوان ها

 • build

 • ساختن

 • chest

 • قفسه سینه

 • constitution

 • قانون اساسي

 • figure

 • شکل

 • form

 • فرم

 • frame

 • قاب

 • makeup

 • آرایش

 • make-up

 • آرایش

 • physique

 • فیزیک بدن

 • shape

 • شکل

 • torso

 • تاب گشت

 • trunk

 • تنه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی