ترجمه
حذف

spin

چرخش

verb

فعل

UK : spɪn

US : spɪn

google image of spin

spin image / تصویر
spin image / تصویر
spin image / تصویر
spin image / تصویر
spin image / تصویر

Description of spin

SENTENCE of spin

 • synonyms of

 • whirl

 • چرخیدن

 • turn

 • دور زدن

 • revolve

 • بچرخد

 • rotate

 • چرخاندن

 • twirl

 • چرخش

 • wheel

 • چرخ

 • twist

 • پیچ - پیچیدن

 • swirl

 • چرخش

 • pivot

 • محوری

 • swivel

 • چرخشی

 • gyrate

 • دوران

 • roll

 • رول

 • pirouette

 • پیروت

 • circle

 • دایره

 • pinwheel

 • چرخ سنجاق

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی