ترجمه
حذف

stable

پایدار

adjective

صفت

UK : ˈsteɪ.bəl

US : ˈsteɪ.bəl

google image of stable

stable image / تصویر
stable image / تصویر
stable image / تصویر
stable image / تصویر
stable image / تصویر

Description of stable

SENTENCE of stable

 • opposite of

 • unstable

 • ناپایدار

 • unsteady

 • ناپایا

 • shaky

 • لرزان

 • wobbly

 • لرزان

 • unbalanced

 • نامتعادل

 • precarious

 • مضر است

 • movable

 • متحرک

 • teetering

 • پرت شدن

 • tottering

 • متلاطم

 • rickety

 • زهوار

 • wobbling

 • تکان خوردن

 • bockety

 • باکت

 • doddery

 • ابلهانه

 • unfastened

 • بسته نشده

 • insecure

 • ناامن

 • synonyms of

 • balanced

 • متعادل

 • steady

 • ثابت

 • stabilisedUK

 • تثبیت شده انگلستان

 • stabilizedUS

 • تثبیت شده ایالات متحده

 • counterbalanced

 • متوازن شد

 • symmetrical

 • متقارن

 • weighted

 • وزن دار

 • uniform

 • لباس فرم

 • symmetric

 • متقارن

 • perfectly weighted

 • کاملا وزن دار

 • proportionally weighted

 • به نسبت وزن شده

 • proportionately weighted

 • متناسب با وزن

 • perfectly offset

 • کاملا جبران شده

 • firm

 • محکم

 • fixed

 • درست شد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی