ترجمه
حذف

start

شروع کنید

verb

فعل

UK : stɑːt

US : stɑːrt

google image of start

start image / تصویر
start image / تصویر
start image / تصویر
start image / تصویر
start image / تصویر

Description of start

SENTENCE of start

 • opposite of

 • end

 • پایان

 • finish

 • تمام کردن

 • stop

 • متوقف کردن

 • complete

 • کامل

 • conclude

 • نتیجه گرفتن

 • halt

 • مکث

 • terminate

 • خاتمه دادن

 • adjourn

 • به تعویق انداختن

 • discontinue

 • متوقف کردن

 • suspend

 • تعلیق کند

 • wind up

 • باد کردن

 • arrest

 • دستگیری

 • cease

 • دست کشیدن

 • desist

 • دست کشیدن

 • finish off

 • تمام کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی