ترجمه
حذف

state

دولت

noun

اسم

UK : steɪt

US : steɪt

google image of state

state image / تصویر
state image / تصویر
state image / تصویر
state image / تصویر
state image / تصویر

Description of state

SENTENCE of state

 • opposite of

 • unclaimed land

 • زمین بی ادعا

 • terra nullius

 • terra nullius

 • territorium nullius

 • territorium nullius

 • neatness

 • آراستگی

 • tidiness

 • آراستگی

 • cleanliness

 • پاکیزگی

 • absence of clutter

 • عدم وجود بهم ریختگی

 • cleanness

 • تمیزی

 • harmony

 • هماهنگی

 • immaculateness

 • بی آلایشی

 • order

 • سفارش

 • orderliness

 • نظم و ترتیب

 • organisationUK

 • سازمان انگلستان

 • organizationUS

 • سازمان ایالات متحده

 • spruceness

 • صنوبر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی