ترجمه
حذف

straight

سر راست

adjective

صفت

UK : streɪt

US : streɪt

google image of straight

straight image / تصویر
straight image / تصویر
straight image / تصویر
straight image / تصویر
straight image / تصویر

Description of straight

SENTENCE of straight

 • opposite of

 • winding

 • سیم پیچی

 • circuitous

 • غیر مستقیم

 • bending

 • خم شدن

 • curving

 • منحنی

 • anfractuous

 • ناخوشایند

 • corkscrew

 • پیچ چوب پنبه

 • flexuous

 • منعطف

 • meandering

 • پر پیچ و خم

 • serpentine

 • مارپیچ

 • spiral

 • مارپیچ

 • spirallingUK

 • اسپیرالینگ انگلستان

 • spiralingUS

 • مارپیچ ایالات متحده

 • windy

 • بادی

 • zigzag

 • زیگ زاگ

 • coiling

 • سیم پیچی

 • synonyms of

 • linear

 • خطی

 • undeviating

 • بی انحراف

 • unswerving

 • ثابت قدم

 • direct

 • مستقیم

 • lineal

 • خطی

 • unbending

 • خم نشدنی

 • unbent

 • خم نشده

 • uncurled

 • بدون حلقه

 • uncurving

 • بدون انحنا

 • as straight as an arrow

 • درست مثل یک تیر

 • in a line

 • در یک خط

 • like an arrow

 • مثل یک تیر

 • straightforward

 • سرراست

 • right

 • درست

 • straightaway

 • فورا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی