ترجمه
حذف

stranger

غریبه

noun

اسم

UK : ˈstreɪn.dʒər

US : ˈstreɪn.dʒɚ

google image of stranger

stranger image / تصویر
stranger image / تصویر
stranger image / تصویر
stranger image / تصویر
stranger image / تصویر

Description of stranger

SENTENCE of stranger

 • synonyms of

 • foreigner

 • خارجی

 • incomer

 • درآمد

 • newcomer

 • تازه وارد

 • visitor

 • بازدید کننده

 • outsider

 • خارجی

 • alien

 • بیگانه

 • outlander

 • بیگانه

 • guest

 • مهمان

 • nonnative

 • غیر بومی

 • unknown

 • ناشناس

 • blow-in

 • ضربه در

 • newbie

 • تازه کار

 • offcomer

 • پیشنهاد دهنده

 • drifter

 • ولگرد

 • immigrant

 • مهاجر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی