ترجمه
حذف

strategy

استراتژی

noun

اسم

UK : ˈstræt.ə.dʒi

US : ˈstræt̬.ə.dʒi

google image of strategy

strategy image / تصویر
strategy image / تصویر
strategy image / تصویر
strategy image / تصویر
strategy image / تصویر

Description of strategy

SENTENCE of strategy

 • opposite of

 • improvisation

 • ابتکار

 • extemporisationUK

 • extemporisationUK

 • extemporizationUS

 • خارجی سازی ایالات متحده

 • spontaneity

 • خودانگیختگی

 • ad-lib

 • ad-lib

 • ad-libbing

 • تبلیغاتی

 • impulse

 • تکانه

 • compulsion

 • اجبار

 • whim

 • هوی و هوس

 • whimsy

 • هوی و هوس

 • impulsion

 • تکانه

 • vagary

 • هوس باز

 • autoschediasm

 • خوداسکدیایسم

 • instinct

 • غریزه

 • creativeness

 • خلاقیت

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی