ترجمه
حذف

suggestion

پیشنهاد

noun

اسم

UK : səˈdʒes.tʃən

US : səˈdʒes.tʃən

google image of suggestion

suggestion image / تصویر
suggestion image / تصویر
suggestion image / تصویر
suggestion image / تصویر
suggestion image / تصویر

Description of suggestion

SENTENCE of suggestion

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی