ترجمه
حذف

sure

مطمئن

adjective

صفت

UK : ʃɔːr

US : ʃʊr

google image of sure

sure image / تصویر
sure image / تصویر
sure image / تصویر
sure image / تصویر
sure image / تصویر

Description of sure

SENTENCE of sure

 • opposite of

 • uncertain

 • نا معلوم

 • unsure

 • نامطمئن

 • doubtful

 • مشکوک

 • dubious

 • مشکوک

 • scepticalUK

 • بدبین انگلستان

 • skepticalUS

 • آمریکا مشکوک

 • undecided

 • تصمیم نگرفتم

 • hesitant

 • مردد، دودل

 • indecisive

 • بلاتکلیف

 • unconvinced

 • متقاعد نشده

 • unsettled

 • بی قرار

 • torn

 • پاره شده

 • unclear

 • غیر واضح

 • unresolved

 • حل نشده

 • diffident

 • متفکر

 • synonyms of

 • certain

 • مسلم - قطعی

 • positive

 • مثبت

 • confident

 • مطمئن

 • assured

 • مطمئن

 • convinced

 • متقاعد

 • decided

 • تصمیم گرفت

 • definite

 • قطعی

 • persuaded

 • متقاعد شد

 • clear

 • روشن

 • satisfied

 • راضی

 • resolute

 • مصمم

 • unfaltering

 • بی تزلزل

 • unwavering

 • تزلزل ناپذیر

 • conclusive

 • قطعی

 • doubtless

 • بدون شک

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی