ترجمه
حذف

swim

شنا کردن

verb

فعل

UK : swɪm

US : swɪm

google image of swim

swim image / تصویر
swim image / تصویر
swim image / تصویر
swim image / تصویر
swim image / تصویر

Description of swim

SENTENCE of swim

 • synonyms of

 • wade

 • وید

 • dip

 • شیب

 • paddle

 • دست و پا زدن

 • bathe

 • حمام کردن

 • dive

 • شیرجه رفتن

 • plunge

 • غوطه

 • snorkel

 • اسنورکل

 • freestyle

 • سبک آزاد

 • stroke

 • سکته

 • submerge

 • غوطه ور شدن

 • splash around

 • پاشیدن به اطراف

 • go swimming

 • رفتن به شنا

 • breast-stroke

 • سکته سینه

 • dog-paddle

 • سگ دست و پا زدن

 • skinny-dip

 • لاغر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی