ترجمه
حذف

switch

تعویض

noun

اسم

UK : swɪtʃ

US : swɪtʃ

google image of switch

switch image / تصویر
switch image / تصویر
switch image / تصویر
switch image / تصویر
switch image / تصویر

Description of switch

SENTENCE of switch

 • opposite of

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • stagnation

 • رکود

 • stabilizationUS

 • تثبیت ایالات متحده

 • fixation

 • تثبیت

 • preservation

 • حفظ

 • agreement

 • توافق

 • sameness

 • یکسانی

 • stabilisationUK

 • ثبات انگلستان

 • compliment

 • تعریف و تمجید

 • flattery

 • چاپلوسی

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • praise

 • ستایش

 • unenthusiasm

 • عدم اشتیاق

 • loss

 • ضرر - زیان

 • failure

 • شکست

 • synonyms of

 • button

 • دکمه

 • control

 • کنترل

 • lever

 • اهرم

 • handle

 • رسیدگی

 • key

 • کلید

 • controller

 • کنترل کننده

 • dial

 • شماره گیری کنید

 • diskUS

 • diskUS

 • discUK

 • discUK

 • regulator

 • تنظیم کننده

 • joystick

 • جوی استیک

 • knob

 • دستگیره

 • circuit breaker

 • قطع کننده مدار

 • on/off device

 • دستگاه روشن/خاموش

 • device

 • دستگاه

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی